Tuntitarjonta

Pikku Delfiinit tarjoaa ohjattua vedessä liikkumista kaiken ikäisille lapsille vauvaiästä alkaen. Olemme luotettava ja ammattitaitoinen yhteistyökumppani perheenne vesiliikuntaharrastuksessa. Monipuolinen vesiliikunta ja uinti kehittävät lastanne motorisesti ja sosiaalisesti.

Alle olemme koonneet pienen oppaan, jonka avulla löydät lapsellesi sopivan ryhmän omille tavoitteillenne. Pikku Delfiinien Aallot hyvään uimataitoon auttaa ymmärtämään eri kehitysvaiheissa ja taitotasoilla olevien lasten vaatimuksia.

On tärkeää, että lapsellenne löytyy oikea ryhmä lapsen uinnin tason mukaan. Autamme teitä mielellämme sopivan ryhmän löytymisessä.

Aallot hyvään uimataitoon

Baby Delfiinit eli vauvauinti 3kk–2.5 vuotiaille

 • Hinnat alkaen 78€/kk
 • Baby Delfiinien pääasiallisena tarkoituksena on vedessä liikkumisen aloittaminen.
 • Pikku Delfiineissä altaan täyttävät ainoastaan vauvat ja mukana altaaseen tulevat aikuiset (1-2 aikuista).
 • Lapsen sensomotoriikka kehittyy vauvauinnissamme.
 • Vedessä kehon painottomuus lisää lapsen mahdollisuutta harjoittaa mm. lihaksistoa.
 • baby Delfiineissä niveliin kohdistuva paino ja iskuvoima ovat huomattavasti pienempiä kuin kuivalla maalla tehtävissä harjoitteissa.
 • Vedessä liikkuminen saa aikaan tasapaino-, asento- ja lihasaistimuksia, jotka puolestaan tukevat mm. vauvan kehon hahmotusta.
 • Tunto-, näkö- ja kuuloaistit saavat tunneillamme kehittymiseen tarvitsemiaan ärsykkeitä.
 • Lapsen koordinaatiokyky kehittyy.
 • Baby Delfiineissä on mahdollisuus tutustua erilaisiin sukellusharjoituksiin.
 • Vauvauintitunneillamme on mahdollisuus tutustua vesiturvallisuuden alkeisiin.
 • Baby Delfiineissä kunnioitetaan lapsen kehitysvaiheita.

                 

Tähtidelfiinit 3kk–2.5 vuotiaille ( + mahdolliset sisarukset 3kk ylöspäin, ilman yläikärajaa)

 • Hinnat alkaen 88€/kk (+mahdollinen sisarushinta alk. 35,20€/kk)
 • Tähtidelfiineissä eteneminen tapahtuu usein nopeammassa tahdissa kuin pelkässä vauvauinnissa, koska vanhemmilla on aikaisempaa kokemusta pienen lapsen käsittelystä vedessä.
 • Tähtidelfiineissä liikkuminen voi tapahtua myös leikkihetken muodossa
 • Tähtidelfiineissä harjoittelu tapahtuu lapsen oman innostuksen mukaisesti ja leikin keinoin, mikä on tyypillistä lapsille suunnatussa liikunnassa sekä lapsen tavassa omaksua uusia asioita.
 • Motorinen kehitys vahvistuu Tähtidelfiineissä (motoriset taidot luovat lapselle liikkumisen perustan).
 • Tähtidelfiineissä tutustutaan uinnissa käytettäviin apuvälineisiin.
 • Tähtidelfiinit mahdollistaa lapselle itsenäisen vedessä olemisen
 • Tähtidelfiineissä on joka viikko vaihtuvat teemat

Perheuimakoulu 2.5 vuotiaasta ylöspäin, ilman yläikärajaa (+ mahdolliset sisarukset yli 1 vuotta)

 • Hinta 92€/kk (+mahdollinen sisarushinta alk. 35,20€/kk)
 • Perheuimakoulussamme tutustutaan erilaisiin uintityyleihin.
 • Motorinen kehitys vahvistuu perheuimakoulussamme (motoriset taidot luovat lapselle liikkumisen perustan).
 • Perheuimakoulussamme on joka viikko vaihtuvat teemat
 • Perheuimakoulussamme on mahdollisuus suorittaa Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton (SUH) virallisia uintimerkkejä, kuten mm. alkeis-, harrastus- ja tekniikkamerkki (alkeismerkissä 10 m uinti ja harrastusmerkissä 25-50 m uinti).

Delfiinien Timantit

(12 m ilman apuvälinettä uiville lapsille, ilman ikärajaa)

 • Hinta 92€/kk
 • Delfiinien Timantit tekniikkaryhmän tavoitteena on 200m uimataito, joka on virallinen uimataidon määritelmä.
 • Delfiinien timanteissa suoritetaan Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton (SUH) virallisia uintimerkkejä, kuten taitomerkki, uimakandi, maisteri ja priimusmaisteri.