Ryhmätarjonta

Pikku Delfiinit tarjoaa ohjattua vedessä liikkumista kaiken ikäisille lapsille vauvaiästä alkaen. Olemme luotettava ja ammattitaitoinen yhteistyökumppani perheenne vesiliikuntaharrastuksessa. Monipuolinen vesiliikunta ja uinti kehittävät lastanne motorisesti ja sosiaalisesti.

Alle olemme koonneet pienen oppaan, jonka avulla löydät lapsellesi sopivan kurssin kurssitarjonnastamme. Pikku Delfiinien Aallot hyvään uimataitoon auttaa ymmärtämään eri kehitysvaiheissa ja taitotasoilla olevien lasten vaatimuksia.

On tärkeää, että lapsellenne löytyy oikea kurssi lapsen uinnin tason mukaan. Jos sinulla tulee kysyttävää teille sopivimmista kursseista, ottakaa meihin yhteyttä.  

Aallot hyvään uimataitoon

Vauvauinti 3kk–1,5v

 • Vauvauintimme pääasiallisena tarkoituksena on vedessä liikkumisen aloittaminen.
 • Pikku Delfiinien vauvauintiryhmissä altaan täyttävät ainoastaan vauvat ja mukana altaaseen tulevat aikuiset ( 1-2 aikuista).
 • Lapsen sensomotoriikka kehittyy vauvauinnissamme.
 • Vedessä kehon painottomuus lisää lapsen mahdollisuutta harjoittaa mm. lihaksistoa.
 • Vauvauinnissamme niveliin kohdistuva paino ja iskuvoima ovat huomattavasti pienempiä kuin kuivalla maalla tehtävissä harjoitteissa.
 • Vedessä liikkuminen saa aikaan tasapaino-, asento- ja lihasaistimuksia, jotka puolestaan tukevat mm. vauvan kehon hahmotusta.
 • Tunto-, näkö- ja kuuloaistit saavat tunneillamme kehittymiseen tarvitsemiaan ärsykkeitä.
 • Lapsen koordinaatiokyky kehittyy.
 • Vauvauinnissamme on mahdollisuus tutustua erilaisiin sukellusharjoituksiin.
 • Vauvauintitunneillamme on mahdollisuus tutustua vesiturvallisuuden alkeisiin.
 • Vauvauinnissamme kunnioitetaan lapsen kehitysvaiheita.

                 

Perheuinti 1–4 vuotiaille ( + mahdolliset sisarukset 3kk-8 v)

 • Perheuinnissamme on mahdollista tutustua itsenäiseen vedessä olemiseen.
 • Motorinen kehitys vahvistuu perheuinnissamme (motoriset taidot luovat lapselle liikkumisen perustan).
 • Perheuinnissamme tutustutaan uinnissa käytettäviin apuvälineisiin.
 • Perheuintimme mahdollistaa lapselle itsenäisen vedessä olemisen
 • Perheuinnissamme joka viikko vaihtuvat teemat
 • Perheuinnissa on mahdollisuus suorittaa Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton ( SUH) virallinen ensimmäinen uintimerkki eli ”varhaistaitomerkki”.
 

Perheuimakoulu 3–8 v ( + mahdolliset sisarukset 1–8 v.)

 • Perheuimakoulussamme tutustutaan erilaisiin uintityyleihin.
 • Motorinen kehitys vahvistuu perheuimakoulussamme (motoriset taidot luovat lapselle liikkumisen perustan).
 • Perheuimakoulussamme joka viikko vaihtuvat teemat
 • Perheuimakoulussamme on mahdollisuus suorittaa Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton (SUH) virallisia uintimerkkejä, kuten alkeis- ja harrastusmerkki (alkeismerkissä 10 m uinti ja harrastusmerkissä 25-50 m uinti).

Delfiinien tekniikka

(12 m ilman apuvälinettä uiville lapsille, ilman ikärajaa)

 • Delfiinien tekniikan tavoitteena on 200m uimataito, joka on virallinen uimataidon määritelmä.
 • Delfiinien tekniikkaryhmässä suoritetaan Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton (SUH) virallisia uintimerkkejä, kuten taitomerkki, uimakandi, maisteri ja priimusmaisteri.

Sisaruinti 3 kk–1,5-vuotiaille lapsille

sekä heidän isommille sisaruksille

 • Sisaruinti on vauvauintia 3 kk–1,5-vuotiaille, jossa isommat sisarukset saavat olla mukana uimassa.
 • Pikku Delfiinien sisarusryhmissä noudatetaan samaa lasta kunnioittavaa lähestymistapaa, kuin muissakin uintiryhmissämme.
 • Sisarryhmässä polskivat perheet, joilla on yleensä pidempi kokemus vauvauinnista ja/tai vanhempana olosta. Kokemus näkyy vauhdikkaina tilanteina ja usein nopeatahtisempana edistymisenä kuin rauhallisissa vauvauintiryhmissä. Riemunkiljahdukset ovat osa uintia samoin kuin loiskuva vesi ja isosisaren hellä halaus.
 • Sisaruinnissa ohjaajat keskittyvät ohjauksessa vauvauinnin aloittaviin pieniin uimareihin unohtamatta kuitenkaan isosiskoa tai veljeä.