Ryhmätarjonta

Pikku Delfiinit tarjoaa ohjattua vedessä liikkumista kaiken ikäisille lapsille vauvaiästä alkaen. Olemme luotettava ja ammattitaitoinen yhteistyökumppani perheenne vesiliikuntaharrastuksessa. Monipuolinen vesiliikunta ja uinti kehittävät lastanne motorisesti ja sosiaalisesti.

Alle olemme koonneet pienen oppaan, jonka avulla löydät lapsellesi sopivan ryhmän omille tavoitteillenne. Pikku Delfiinien Aallot hyvään uimataitoon auttaa ymmärtämään eri kehitysvaiheissa ja taitotasoilla olevien lasten vaatimuksia.

On tärkeää, että lapsellenne löytyy oikea ryhmä lapsen uinnin tason mukaan. Autamme teitä mielellämme sopivan ryhmän löytymisessä.

Aallot hyvään uimataitoon

Vauvauinti 3kk–2 vuotiaille

 • Vauvauintimme pääasiallisena tarkoituksena on vedessä liikkumisen aloittaminen.
 • Pikku Delfiinien vauvauintiryhmissä altaan täyttävät ainoastaan vauvat ja mukana altaaseen tulevat aikuiset (1-2 aikuista).
 • Lapsen sensomotoriikka kehittyy vauvauinnissamme.
 • Vedessä kehon painottomuus lisää lapsen mahdollisuutta harjoittaa mm. lihaksistoa.
 • Vauvauinnissamme niveliin kohdistuva paino ja iskuvoima ovat huomattavasti pienempiä kuin kuivalla maalla tehtävissä harjoitteissa.
 • Vedessä liikkuminen saa aikaan tasapaino-, asento- ja lihasaistimuksia, jotka puolestaan tukevat mm. vauvan kehon hahmotusta.
 • Tunto-, näkö- ja kuuloaistit saavat tunneillamme kehittymiseen tarvitsemiaan ärsykkeitä.
 • Lapsen koordinaatiokyky kehittyy.
 • Vauvauinnissamme on mahdollisuus tutustua erilaisiin sukellusharjoituksiin.
 • Vauvauintitunneillamme on mahdollisuus tutustua vesiturvallisuuden alkeisiin.
 • Vauvauinnissamme kunnioitetaan lapsen kehitysvaiheita.

                 

Sisarusuinti 3kk–2 vuotiaille ( + mahdolliset sisarukset 3kk ylöspäin, ilman yläikärajaa)

 • Sisarusuinnissamme eteneminen tapahtuu usein nopeammassa tahdissa kuin pelkässä vauvauinnissa, koska vanhemmilla on aikaisempaa kokemusta pienen lapsen käsittelystä vedessä.
 • Sisarusuinnissa liikkuminen voi tapahtua myös leikkihetken muodossa
 • Sisarusryhmissä harjoittelu tapahtuu lapsen oman innostuksen mukaisesti ja leikin keinoin, mikä on tyypillistä lapsille suunnatussa liikunnassa sekä lapsen tavassa omaksua uusia asioita.
 • Motorinen kehitys vahvistuu sisarusuinnissamme (motoriset taidot luovat lapselle liikkumisen perustan).
 • Sisarusuinnissamme tutustutaan uinnissa käytettäviin apuvälineisiin.
 • Sisarusuintimme mahdollistaa lapselle itsenäisen vedessä olemisen
 • Sisarusuinnissamme on joka viikko vaihtuvat teemat

Perheuimakoulu 2 vuotiaasta ylöspäin, ilman yläikärajaa (+ mahdolliset sisarukset yli 1 vuotta)

 • Perheuimakoulussamme tutustutaan erilaisiin uintityyleihin.
 • Motorinen kehitys vahvistuu perheuimakoulussamme (motoriset taidot luovat lapselle liikkumisen perustan).
 • Perheuimakoulussamme on joka viikko vaihtuvat teemat
 • Perheuimakoulussamme on mahdollisuus suorittaa Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton (SUH) virallisia uintimerkkejä, kuten mm. alkeis-, harrastus- ja tekniikkamerkki (alkeismerkissä 10 m uinti ja harrastusmerkissä 25-50 m uinti).

Delfiinien tekniikka

(12 m ilman apuvälinettä uiville lapsille, ilman ikärajaa)

 • Delfiinien tekniikan tavoitteena on 200m uimataito, joka on virallinen uimataidon määritelmä.
 • Delfiinien tekniikkaryhmässä suoritetaan Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton (SUH) virallisia uintimerkkejä, kuten taitomerkki, uimakandi, maisteri ja priimusmaisteri.