REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 § Laatimispäivä: 5.2.2018  

1a Rekisterinpitäjä

Nimi Pikku Delfiinit Oy Osoite Niemenmäentie 3 G 62, 00350 Helsinki Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 040 5250094 toimisto@pikkudelfiinit.fi

2 Yhteyshenkilörekisteriä koskevissa asioissa

Nimi Kata Heino Osoite Niemenmäentie 3 G 61, 00350 Helsinki Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 040 5250094 toimisto@pikkudelfiinit.fi

3 Rekisterin nimi

Pikku Delfiinien asiakasrekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä käytetään Pikku Delfiinien asiakkaiden ja heidän tietojen tunnistautumiseen palveluun sisäänkirjautumisen yhteydessä. Rekisterin avulla pidetään yhteyttä asiakkaisiin. Rekisterin toiminta perustuu Henkilötietolain 8 § ja sen viidenteen momenttiin, jossa käsitellään  rekistereistä, jotka perustuvat asiakas- tai palvelussuhteen tai jäsenyyteen, kuten tämä rekisteri.

5 Rekisterin tietosisältö

ASIAKKAAN YKSILÖINTITIEDOT

 • Etunimi
 • Sukunimi
 • Puhelinnumero
 • Sähköposti
 • Osoite

ASIAKKAAN LAPSEN TAI LASTEN YKSILÖINTITIEDOT

 • Etunimi
 • Sukunimi
 • Paino
 • Syntymäaika
 • Valokuvauslupa

MUUT TIETOTYYPIT

 • Tilatut palvelut
 • Laskutus ja laskutuksen tiedot
 • Selaintiedot (cookies)

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan ensisijaisesti käyttäjiltä itseltään. Tässä tapauksissa käyttäjiin viitataan yllä olevassa kohdassa nimellä “Asiakas”. Näiden asiakkaiden kautta saadaan tieto myös uimakouluihin ilmoitetuista lapsista ja näiden lasten mahdollisista muista huoltajista. Tietoa saadaan myös asiakkaan oman toiminnan ja käyttäytymisen perusteella Pikku Delfiinien verkkosivuilta ja järjestelmistä.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Rekisteriä hallitsevat ja ylläpitävät yritys ja sen valitsemat kumppanit.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköistä rekisteriä käytetään salattujen tietoyhteyksien kautta. Organisaation edustajilla ja yhteistyökumppaneilla on rajattu ja sopimuksen määritelty pääsy rekisterin tietoihin. Vain määrätyt henkilöt saavat käsitellä rekisteritietoja. Suojauksessa noudatetaan uusimpia standardeja ja hyvää tapaa. Suojauksessa pyritään huomioimaan erityisesti inhimillisten erheiden mahdollisuus, joka on yleisimpiä tietoturvavuotojen aiheuttajia. Rekisteriin merkatut henkilötiedot on säädetty salassa pidettäviksi. Rekisterin tekemisessä on noudatettu seuraavia lakeja, ohjeita ja ohjeistuksia: http://www.tietosuoja.fi/material/attachments/tietosuojavaltuutettu/tietosuojavaltuutetuntoimisto/lomakkeet/rekisteri-jatietosuojaselosteet/nfJL6Dog3/Rekisteriselosteen_tayttoohjeet.pdf http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990523