REKISTERISELOSTE                                                                                                        Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
Laatimispäivä: 23.5.2018

1 Rekisterinpitäjä

Nimi
Pikku Delfiinit Oy

Osoite
Niemenmäentie 3 G 62, 00350 Helsinki

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
040 5250094
toimisto@pikkudelfiinit.fi

2 Yhteyshenkilörekisteriä koskevissa asioissa

Nimi
Kata Heino

Osoite
Niemenmäentie 3 G 61, 00350 Helsinki

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
040 5250094
toimisto@pikkudelfiinit.fi 

3 Rekisterin nimi

Pikku Delfiinien asiakasrekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä käytetään Pikku Delfiinien asiakkaiden ja heidän tietojen tunnistautumiseen palveluun sisäänkirjautumisen yhteydessä. Rekisterin avulla pidetään yhteyttä asiakkaisiin. Rekisterin toiminta perustuu Henkilötietolain 8 § ja sen viidenteen momenttiin, jossa käsitellään rekistereistä, jotka perustuvat asiakas- tai palvelussuhteen tai jäsenyyteen, kuten tämä rekisteri. Tämä rekisterin avulla hoidetaan kaikki asiakkaan jäsenyyteen, laskutukseen sekä yhteystietoihin liittyvä taltiointi.

 

5 Rekisterin tietosisältö

ASIAKKAAN YKSILÖINTITIEDOT

Etunimi
Sukunimi
Puhelinnumero
Sähköposti
Osoite

ASIAKKAAN LAPSEN TAI LASTEN YKSILÖINTITIEDOT

Etunimi
Sukunimi
Paino (tulee olla aloitushetkellä yli 5 kg)
Syntymäaika, jotta osataan valita oikea uintiryhmä iän perusteella
Valokuvauslupa
Mahdolliset sairaudet jotka rajoittavat jollain tapaa lapsen toimintaa altaalla

ASIAKKAAN KUMPPANIN TAI LAPSEN MUUN VANHEMMAN TAI HUOLTAJAN YKSILÖINTITIEDOT

Etunimi
Sukunimi
Henkilötunnus
Puhelinnumero
Sähköposti
Osoite 

MUUT TIETOTYYPIT

Tilatut palvelut
Laskutus ja laskutuksen tiedot
Selaintiedot (cookies)
Työntekijöiden työvuorot ja siihen liittyvä taltiointi
Työntekijöiden tilinumerot palkanmaksua varten 

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan ensisijaisesti käyttäjiltä itseltään. Tässä tapauksissa käyttäjiin viitataan yllä olevassa kohdassa nimellä “Asiakas”. Näiden asiakkaiden kautta saadaan tieto myös uimakouluihin ilmoitetuista lapsista ja näiden lasten mahdollisista muista huoltajista.

Tietoa saadaan myös asiakkaan oman toiminnan ja käyttäytymisen perusteella Pikku Delfiinien verkkosivuilta ja järjestelmistä.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Rekisteriä hallitsevat ja ylläpitävät yritys ja sen valitsemat kumppanit.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköistä rekisteriä käytetään salattujen tietoyhteyksien kautta. Organisaation edustajilla ja yhteistyökumppaneilla on rajattu ja sopimuksen määritelty pääsy rekisterin tietoihin. Vain määrätyt henkilöt saavat käsitellä rekisteritietoja. Suojauksessa noudatetaan uusimpia standardeja ja hyvää tapaa. Suojauksessa pyritään huomioimaan erityisesti inhimillisten erheiden mahdollisuus, joka on yleisimpiä tietoturvavuotojen aiheuttajia.

Rekisteriin merkatut henkilötiedot on säädetty salassa pidettäviksi.

Rekisterin tekemisessä on noudatettu seuraavia lakeja, ohjeita ja ohjeistuksia: