Uiminen on eloonjäämisoppi, joka kantaa läpi elämän!