Baby Delfiinit

Baby Delfiinit eli vauvauinti on tarkoitettu 3 kk–2 -vuotiaille lapsille ja heidän altaaseen mukana tuleville aikuisille (1–2 aikuista). Uinti tapahtuu puhtaassa 32 asteisessa vedessä koulutetun ohjaajan läsnä ollessa.

Mistä Baby Delfiineissä eli vauvauinnissa on kyse?

 • Baby Delfiinit on ensisukellus perheliikuntaan!
 • Baby Delfiiniessä ohjaus on perhekohtaista ja tapahtuu täysin vauvan ehdoilla, lapsen kehitysvaihetta tukien.
 • Altaissamme on aina vain yksi ryhmä kerrallaan uimassa.
 • Baby Delfiinit tarjoaa perheelle vesielementin, johon tutustua yhdessä. Vauvauinnin aikana lapsi kokee erilaisempia aistiärsykkeitä, kuin kotoisella olohuoneen lattialla tai omassa tutussa leikkiympäristössään.
 • Baby Delfiinit mahdollistaa lapselle veden lämmön tunteen, vastuksen, nosteen, paineen ja värinän, unohtamatta ihokontaktia aikuiseen.
 • Baby Delfiinit tarjoaa lapselle vaihtelevat asennot ja keinutukset, hypytykset, kiihdytykset ja hidastukset eri suuntiin, jotka puolestaan tarjoavat tarvittavia ärsykkeitä mm. asento- ja lihasaisteille. Vanhemmat tekevät vauvan kanssa näitä liikkeitä koulutetun ohjaajan ohjeiden mukaisesti.On muistettava, jos lapsi ei vielä pysty käsittelemään saamaansa ärsykettä, hän saattaa kokea ne liian voimakkaina eikä toiminta tue lapsen kehityksen edistymistä. Siksi lapsen itse valitsema toiminta palvelee parhaiten niitä tavoitteita, joiden mukaan pyrimme uinnissa toimimaan. Ohjaaja seuraa jokaista lasta yksilönä ja antaa vinkkejä sopivasta toiminnasta, aina sitä mukaa mihin havaitsee lapsenne mielenkiinnon suuntautuvan.

Miten tämä toimii käytännössä?

 • Aloittavan vauvan kanssa etenemme maltillisesti lapsen temperamenttiin tutustuen ja antaen hänelle aikaa ottaa selvää uudenlaisesta ympäristöstä.
 • Baby Delfiinit mahdollistaa aikuisille turvallisen paikan harjoitella lapsen käsittelyä vedessä. Leikimme virtaavan veden kanssa ja jokainen lapsi saa mahdollisuuden ilmaista mielipiteensä virtaavasta vedestä omilla kasvoillaan. Kun lapsi on tyytyväinen, aloitamme ensimmäiset pienet sukellukset, jotka vähitellen pidentyvät taitojen karttuessa. Tässä vaiheessa aikuisten maltti on erityisen tärkeää!
 • Baby Delfiineissä edistynyt vauva hallitsee jo sukeltamisen taidon. Sukeltamisen määrää tärkeämpää on keskittyä onnistuneisiin sukelluksiin, jotka lapsi kokee itselleen mieluisaksi. Sukellustilanteen välttely tai yskiminen sukelluksen jälkeen kertoo siitä, että sukelluskokemus ei ole ollut lapselle mukava. Kun lapsi pyrkii itse veden alle, olemme onnistuneet tekemään lapsesta todellisen veden ystävän.
 • Baby Delfiineissä tavoitteenamme onkin mahdollisimman varhain pyrkiä sellaisiin sukelluksiin, joissa aloitteentekijä on lapsi itse!
 • Vuoden ikäinen uimari alkaa pian viihtyä omilla jaloillaan ja pystyasento sekä kävelemisen opettelu mullistavathänen maailmansa. Näin tapahtuu myös vedessä. Aikuisen ote alkaa tuntua rajoittavalta, ja lapsi tarvitsee omaa tilaa. Veden alla on turvallista olla ja lapsi menee sinne mielellään. Moni uimari osaa jo sukeltaa vanhempiaan taitavammin. Nyt on aika nauttia vapaudentunteesta veden alla! Uinnin lomassa pidetään aina mielessä: ”Mistä meidän lapsemme nauttii juuri nyt”.